Pracovní listy

Pracovní listy

Během projektu vytvořili učitelé ZŠ a SŠ pracovní listy a další didaktické materiály, které je možno využít ve výuce cizích jazyků, zeměpisu, dějepisu, občanské výchovy či ekonomie. Obsahem výukových materiálů je regionální tematika, geografie příbramského regionu, volba povolání, zaměstnanost a profesní uplatnění.

Anglický jazyk – Vzdělávací systém v Německu a ve Velké Británii

Povolání – anglický jazyk

Německý jazyk – psaní e-mailu

Ruský jazyk – Příbram

Hornictví (první stupeň)

Hornictví (druhý stupeň)

Volba povolání

Firma

Trh práce

Obyvatelstvo

Povodí

Územní plán

Statistický lexikon

Historie zaměstnanosti

Ekonomické pojmy

Finanční gramotnost

Kalkulace nákladů

Výpočet mzdy

Bezpečnost práce