Úvodní stránka

Comenius Regio Příbram

Projekt Comenius Regio je jedním z programů celoživotního učení, který finančně podporuje bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů. Umožňuje úřadům s působností ve školním vzdělávání, školám a dalším organizacím z obou regionů spolupracovat na jednom nebo více tématech společného zájmu. Cílem partnerství je zlepšení vzdělávacích možností v oblasti školního vzdělávání. Cílem našeho projektu je zmapování regionálního trhu práce s ohledem na profesní uplatnění absolventů různých středních škol, dále zmapování historického vývoje zaměstnanosti na Příbramsku…

Více o projektu →

 

Nedílnou součástí projektu je i návštěva partnerského regionu, tak zvaná mobilita, které se vždy účastní zástupci všech partnerských institucí. Během projektového období se uskutečnily čtyři výjezdy do německého města Idar-Oberstein. Poslední, závěrečné setkání se uskuteční v červnu 2014.

Přehled mobilit →

Naši němečtí partneři navštívili město Příbram zatím třikrát. Během projektových setkání se seznamovali s kulturními a historickými zajímavostmi našeho regionu a zároveň pracovali na projektu při setkání s projektovými partnery. Poslední návštěva, při které proběhne závěrečná konference a evaluace celého projektu, se uskuteční v červnu 2014.

Přehled návštěv →

Během projektového období byly publikovány články o projektu v místním tisku Periskop, Příbramský deník a Kahan, dále na různých webových stránkách v Čechách i v Německu.

Přehled článků →

 

Projekt vznikl za podpory:

comenius-regio dzs