Výsledky

Cílem projektu je zmapování regionálního trhu práce s ohledem na profesní uplatnění absolventů různých středních škol, zmapování historického vývoje zaměstnanosti na Příbramsku, vytvoření mezinárodní praktikantské burzy a navázání intenzivní spolupráce mezi základním a středním školstvím s cílem usnadnit žákům výběr povolání, v neposlední řadě též přenos inovací do partnerských institucí. Průběžné výsledky se nacházejí níže:

Dotazníkové šetření

Analýza zaměstnanosti v příbramském regionu

Pracovní listy

Praktikantská burza

Workshop „Finanční gramotnost pro ZŠ“

Portfolio středních škol          (PDF verze)

Brožura projektu

Závěrečná konference v Příbrami, 25. 6. 2014