Popis projektu

Název projektu: Verknüpfung von Bildungs- und Beschäftigungssystem“ – Sozioökonomischer Wandel als Lerninhalt und Chance für die regionale Integration
Propojení systému vzdělávání a zaměstnávání – sociálně-ekonomická proměna jako učební obsah a šance na regionální integraci

Číslo projektu: COM-REG-2012-010  

Období: 2012 – 2014

Partneři ČR: Město Příbram, OA a VOŠ Příbram, Základní škola, Příbram VII, 28 října 1, Okresní hospodářská komora Příbram

Partneři Německo: Krajský úřad Birkenfeld, Střední odborná škola ekonomická Idar-Oberstein, Svaz průmyslu drahokamů a diamantů Idar-Oberstein , Svaz průmyslu šperků a výrobků z kovů Idar-Oberstein

Popis projektu: Projekt Comenius Regio je jedním z programů celoživotního učení, který finančně podporuje bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů. Umožňuje úřadům s působností ve školním vzdělávání, školám a dalším organizacím z obou regionů spolupracovat na jednom nebo více tématech společného zájmu. Cílem partnerství je zlepšení vzdělávacích možností v oblasti školního vzdělávání. Cílem našeho projektu je zmapování regionálního trhu práce s ohledem na profesní uplatnění absolventů různých středních škol, dále zmapování historického vývoje zaměstnanosti na Příbramsku. Hlavními výstupy projektu bude sestavení portfolia vzdělávací nabídky středních škol Příbramska a vytvoření praktikantské burzy. Ta bude reflektovat možnosti vykonávání odborné praxe ve firmách příbramského regionu a současně poskytne školám zpětnou vazbu o tom, jaké znalosti a dovednosti by měli mít jejich absolventi. Díky navázání intenzivní spolupráce mezi základním a středním školstvím bude žákům základních škol usnadněn výběr povolání. Tato spolupráce bude probíhat nejen na úrovni místní, ale i na úrovni mezinárodní a veškeré inovace a výsledky projektu budou poskytnuty všem partnerům. Během dvouletého cyklu projektu bude uskutečněno několik výjezdů do Německa, konkrétně do spolkové republiky Rheinland-Pfalz, ve které se nachází naše partnerské instituce. Projekt je finančně podpořen grantem v rámci Programu celoživotního učení.

comenius.1113_151   m6