Závěrečná konference

Závěrečná konference

Ve středu 25. 6. 2014 se uskutečnila závěrečná konference projektu Comenius Regio. Všichni čeští partneři se sešli v 10 hodin ve školicím středisku Kovohutí Příbram v 10 hodin, aby zhodnotili  dva roky společné projektové spolupráce a představili výsledky projektu. Konference byla zahájena proslovem Ing. Juraje Molnára, díky jehož podpoře mohl být projekt realizován. Dále byli účastníci pozdraveni starostou města Příbram Ing. Pavlem Pikrtem a generálním ředitelem Kovohutí Ing. Jiřím Dostálem. Poté následovaly prezentace jednotlivých partnerů – OHK Příbram, ZŠ 28. Října a OA a VOŠ Příbram, kteří shrnuli své role v projektu a představili aktivity, které během projektového cyklu realizovali. Všechny výstupy je možné najít na webových stránkách projektu www.comregpb.eu a v tištěné podobě jsou k dispozici ve formě projektové brožury. Dva roky naší spolupráce uplynuly jako voda a věříme, že navázané kontakty využijeme při realizaci obdobných projektů v budoucnosti a že výsledky projektu budou sloužit i ostatním školám regionu.

Lenka Lexová

 16 15 14 13 12 11 10 9