Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Výsledkem projektu „Propojení systému vzdělávání a zaměstnávání – sociálně-ekonomická proměna jako učební obsah a šance na regionální integraci“ bylo rovněž prohloubení spolupráce mezi základními a středními školami. Obchodní akademie Příbram z tohoto důvodu připravila Workshop na téma finanční gramotnost pro základní školy v Příbrami. Studenti základních škol si prohlédli budovu naší školy, seznámili se s našimi studijními programy a pod vedením našich studentů diskutovali na téma ekonomika a finance. Účast na workshopu jim pomůže při volbě dalšího studia a profesního uplatnění.

Lenka Lexová 

V současné době je pojem finanční gramotnost velmi používaný. Lidé řeší ekonomickou situaci státu i svoji, ve všech pádech se skloňuje rostoucí nezaměstnanost a ekonomická krize. Předmět finanční gramotnost by se v nějaké podobě měl objevit i ve výuce na základní škole. A protože je pro učitele často problém žákům tyto otázky objasnit, rozhodla se Obchodní akademie Příbram jim trochu pomoci. Oslovila základní školy a nabídla jim možnost přijít a vyzkoušet si malou vzdělávací akci.

Než se však odehrála první hodina, všechny testy si vyzkoušela třída 1. A v rámci předmětu ekonomika. Žáci ve skupinách řešili problémovou situaci rodinného rozpočtu, počítali čistou mzdu a odpovídali na testové otázky ekonomického charakteru. U každého z úkolů studenti diskutovali a snažili se navrhnout nejlepší řešení.

A pak už to přišlo. Na naší škole se vystřídalo několik tříd žáků z různých příbramských základních škol včetně základní školy Příbram VII, 28. října 1, která je jedním z partnerů projektu Comenius Regio. Účelem této návštěvy bylo rozšíření jejich znalostí v oblasti finanční gramotnosti. Pod vedením Hynka Gilíka si studenti 3. a 4. ročníku připravili několik zajímavých úkolů. Někteří se snažili, někteří méně, některým to šlo samo a projevili i zájem o studium na naší škole. Jsme přesvědčeni, že některé z nich budeme potkávat na chodbách naší školy, a těšíme se na ně.

Tomáš Kyselý, 3. B (ko. Iva Čápová)

Ukázky testových úloh: Výpočet mzdy, Test 1, Test 2

9 1

8 7

5 4

3 2