3. návštěva

Comenius Regio – 3. přijetí německých partnerů

Termín: 30. 10. – 2. 11. 2013

Program: přívítání delegace starostou města Příbram Ing. Pikrtem, hledání společných historicko-zeměpisných aspektů s tématem po stopách Karla IV. – návštěva hradu Karlštejn, návštěva Prahy, práce na projektu na obchodní akademii, evaluace dotazníkového šetření v příbramských firmách, diskuse o potřebách zaměstnavatelů v obou partnerských regionech a možných strukturálních opatřeních, prezentace a evaluace dosavadních výsledků, návštěva Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem

comenius.1113_157 comenius.1113_179

Po stopách Karla IV.

Na přelomu října a listopadu jsme potřetí hostili delegaci z německého města Idar-Oberstein v rámci projektu Comenius Regio, na kterém obchodní akademie spolupracuje s městem Příbram jako příjemcem grantu a dále se ZŠ 28. října a Okresní hospodářskou komorou Příbram. Při zahajovací večeři byli němečtí hosté srdečně přivítáni starostou města Příbram panem ing. Pikrtem. Druhý den našeho setkání jsme kráčeli po stopách Karla IV., který spojuje české a německé dějiny a jako historická osobnost je velmi dobře známý v obou partnerských zemích. Proto jsme nejprve navštívili hrad Karlštejn, při prohlídce jsme obdivovali krásu interiérů hradu a dozvídali se spousty zajímavostí z našich společných dějin. Pomyslnou tečkou na závěr byla návštěva Kaple Svatého Kříže, při které se tajil dech každému z nás. Když jsme opouštěli Karlštejn, neloučili jsme se s Karlem IV. na dlouho, neboť po necelé hodině cesty jsme byli v Praze, kde jsme kromě Pražského hradu mohli i nadále sledovat odkaz Karla IV. v našem hlavním městě počínaje malebným a turisty velmi oblíbeným Karlovým mostem a Karlovou univerzitou konče. Tématem našeho projektu je sledování strukturálních změn v našem regionu a reflexe těchto změn ve světě práce, nicméně pochopení našich společných dějin může být velmi přínosné a může nám pomoci uvědomit si, že ačkoliv už dávno nejsme jedna říše, stále máme stejné problémy, které nás trápí, a díky sdílení zkušeností v rámci našeho projektu můžeme tato úskalí efektivněji řešit.

Lenka Lexová

comenius.1113_151 m6

m4 comenius.1113_193

Projektová schůzka na obchodní akademii

Třetí den návštěvy byl především pracovní. Všichni partneři se sešli v budově obchodní akademie a věnovali se další práci na projektu. Protože někteří z německých partnerů se projektového setkání zúčastnili poprvé, začali jsme stručným připomenutím hlavních cílů projektu a pokračovali představením výsledků dosavadní činnosti. Přítomní zhlédli prezentaci věnovanou historii zaměstnanosti na Příbramsku od 13. století do současnosti a seznámili se s vyhodnocením dotazníkového šetření, v němž firmy našeho regionu odpovídaly na otázky týkající se požadavků na absolventy středních škol, hodnocení jejich odbornosti, jazykových znalostí apod. Diskuse, která se poté spontánně rozproudila, byla tak zajímavá, že pokračovala ještě při následné prohlídce školy a při společném obědě.

Hana Ruferová

comenius_3 comenius_2
comenius_1 comenius.1113_201