2. návštěva

Comenius Regio – 2. přijetí německých partnerů

Termín: 5. – 8. 6. 2013

Program: seznámení se s historicky významnými památkami příbramského regionu, reflexe našich společných dějin, exkurze na hrad Zvíkov a zámek Orlík, práce na projektu v partnerské základní škole, stanovení společných projektových úkolů – výroba pracovních listů s regionální tematikou pro různé předměty, návštěva hornického muzea Příbram

comenius_058 comenius029

Projekt Comenius Regio opět v Příbrami

Již téměř rok realizujeme projekt Comenius Regio. Proč zrovna tento projekt? Oba zapojené regiony – Rheinland-Pfalz a Středočeský kraj – jsou poznamenány slabou infrastrukturou. Tento problém je spojen s přirozeným úbytkem obyvatel a jejich odchodem po zrušení vojenských posádek. Oba regiony ve spolupráci s odbornými ekonomickými školami prakticky provádějí empirický průzkum hospodářsko-geografických podmínek a vytváří prognózy pro místní podniky. Projekt je založen na třech pilířích:

a) díky vyhledávání v archivu a zjištění aktuálního stavu hospodářského vývoje obou regionů je vytvářena sada výukových předmětů (která bude později ve školách nabízena jako volitelný předmět), cíle, metody a produkty jsou přenosné i na další regiony a školy v EU,

b) díky praktikantům, kteří každý rok vykonávají praxi v podnicích, bylo provedeno dotazníkové šetření v regionálních firmách, na základě výsledků šetření bude možno navrhnout budoucí strategie pro politiku a regionální rozvoj,

c) zároveň je vytvářen seznam firem, které jsou ochotné přijímat praktikanty na různě dlouhou dobu, což usnadní i mezinárodní výměnu praktikantů mezi oběma regiony. Z vyhodnocení závěrů a výměny zkušeností obou škol budou profitovat oba regiony, jelikož získají informace o aktuálních problémech a přijatých opatřeních, popřípadě o požadavcích firem do dalších let. Studenti si rozšíří znalosti o minulosti a budoucnosti pracovních příležitostí, prohloubí se jejich spjatost s regionem a výuka ve školách se více přiblíží praxi.

V termínu od 5. do 8. 6. 2013 se uskutečnilo třetí pracovní setkání v Příbrami. Mimo poznávání památek regionu Příbram jsme rekapitulovali, co vše jsme během prvního roku partnerství stihli a na kterých úkolech ještě budeme muset pracovat.

Iva Čápová, OA a VOŠ Příbram.

comenius_036 comenius.018 047 042