1. návštěva

Comenius Regio – 1. přijetí německých partnerů

Termín: 30. 10. – 3. 11. 2012

Program: návštěva Krajského úřadu v Praze, prohlídka historických památek hlavního města Prahy, práce na projektu, návštěva památek v Příbrami

Podle informací Národní agentury pro evropské programy (NAEP) bylo letos podáno 14 žádostí o grant v programu Comenius Regio. Z toho bylo schváleno 9 projektů. Náš projekt Comenius Regio se zabývá tématem volby povolání na základní a střední škole a jeho propojením s potřebami a požadavky praxe. Předkladatelem projektu je město Příbram a dalšími partnery na české straně jsou Hospodářská komora Příbram a Základní škola Příbram VII, 28. října 1. V termínu od 30. 10. do 3. 11. 2012 proběhlo první projektové setkání v Příbrami, v rámci kterého, mimo jiné, partneři navštívili Středočeský kraj a ředitelka Obchodní akademie Příbram RNDr. Marcela Blažková představila projektové cíle hejtmance Středočeského kraje Zuzaně Moravčíkové. Odpoledne jsme našim partnerům ukázali krásy našeho hlavního města. Během pátečního dopoledne navštívili partneři ZŠ 28. října a následně byli přijati a přivítáni na Městském úřadě Příbram. Při pracovní schůzce jsme si stanovili úkoly, které budou jednotliví partneři plnit do příštího setkání. Obchodní akademie se zaměří na sestavení dotazníku pro firmy, jehož cílem je zjisit, zda znalosti našich studentů odpovídají požadavkům trhu práce.

Lenka Lexová

IMG_2944 IMG_2963 IMG_2978 IMG_2985 IMG_2989 IMG_2991

Článek: Zástupci zpřáteleného regionu Porýní-Falc na návštěvě v kraji