1. výjezd do Německa

Comenius Regio – 1. výjezd do Německa

Termín: 10. – 13. 10. 2012

Program: seznámení s jednotlivými partnery, návštěva krajského úřadu v Trevíru, návštěva partnerské školy v Idaru Oberstein, seznámení se se systémem školství v Německu,  duální systém vzdělávání a jeho výhody s ohledem na profesní uplatnění studentů, upřesnění pracovního plánu

Účastníci: Jiří Řehka (Město Příbram), Mgr. Jaroslav Kopecký, Mgr. Jana Jíchová (ZŠ), Irena Karpíšková (OHK), Mgr. Hana Ruferová, Ing. Jitka Štefanová (OA)

1 8

Projekt Comenius – Regio – Partnerství

Ve dnech 10. až 13. října jsem se jako zástupce partnerské organizace zúčastnila výjezdu do Německa do oblasti Birkenfeld spolu se zástupci ostatních partnerů. Jedná se o projekt Comenius – Regio – Partnerství s názvem „Ekonomicko-sociální změny ve strukturálně slabších regionech jako šance pro budoucnost – propojení systému vzdělávání a zaměstnání.

Předkladatelem projektu je město Příbram a partnerskými organizacemi na české straně je Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram, Základní škola 28. října Příbram a Okresní hospodářská komora v Příbrami. Partnery na německé straně jsou kraj Birkenfeld, BBS Idar-Oberstein, Spolek průmyslu kamene a diamantů a Spolek průmyslu šperků a kovů.

Smyslem projektu je zpracování geograficko – historického snímku Příbramska z hlediska pracovních příležitostí. Výstupem bude zpracování výukových materiálů a vytvoření praktikantské burzy a portfolio středních škol regionu, které bude k dispozici všem základním školám. Hospodářská komora v projektu hraje roli zprostředkovatele na firmy v regionu a jejich požadavcích na absolventy a ochotě přijímat nové zaměstnance a praktikanty. Projekt bude probíhat po dobu dvou let.

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

22 52

55 64