5. výjezd

Comenius Regio – 5. výjezd do Německa

Termín: 14. – 18. 6. 2014

Program: účast na zážitkovém dni podél řeky Nahe, oficiální zahájení za přítomnosti místních politiků, návštěva skanzenu v Bad Sobernheimu, exkuzre do historického dolu mědi ve Fischbachu, závěrečná konference projektu v Birkenfeldu, evaluace výsledků projektu na obou stranách, předání zkušeností, diskuze o perspektivách do budoucnosti a možnostech další spolupráce, návšteva Trieru, účast na závěrečné konferenci druhého projektu regio

Účastníci: Mrg. Jaroslav Kopecký, Mgr. Jan Zapach, Mgr. Martina Veselková, Mgr Petra Šorfová (ZŠ), Ing. Jitka Štefanová, Mgr. Jitka Matulová, Mgr. Lenka Lexová, Ing. Lenka Martinková (OA), Irena Karpíšková (OHK)

8 7

Závěrečná návštěva v Německu v rámci projektu Comenius Regio Partnerství

Ve dnech 14. – 18. června 2014 se vydala již popáté a naposledy česká skupina složená ze zástupců Města Příbram, Okresní hospodářské komory v Příbrami, Obchodní akademie a VOŠ Příbram a Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 do německého kraje Birkenfed v rámci projektu Comenius Regio Partnerství. Naši němečtí partneři pro nás připravili opět bohatý program, ale hlavním cílem výjezdu byly závěrečné konference jak projektu naší skupiny, tak skupiny z projektu Comenius Regio Trier-Praha. V neděli jsme měli možnost navštívit skanzen původních staveb v Bad-Soberheimu a následně si projít naučnou stezku bosýma nohama, k čemuž někteří z nás našli odvahu. V pondělí dopoledne jsme navštívili historický důl mědi ve Fischbachu a po obědě v historickém městečku Herrstein následovala závěrečná konference projektu, který je zaměřen na téma „Propojení systému vzdělávání a zaměstnávání – sociálně-ekonomická proměna jako učební obsah a šance na regionální integraci“.

Na pozvání zemského rady Dr. Matthiase Schneidera se konference konala v reprezentativních prostorách zámečku v Birkenfeldu, kde nás zemský rada přijal a konferenci zahájil. Po zdravicích obou delegací jsme se mohli seznámit s představením a výsledky společného projektu, jako jsou zrealizované webové stránky www.comregpb.eu a závěrečná brožura projektu se zpracovanými výstupy. Z německé strany jsme vyslechli zajímavou přednášku pana Hanse Petera Brandta, který detailně připravil vzájemnou propojenost našich regionů Birkenfeld a Příbramska od geografie, těžby nerostných surovin, historie až po současnou situaci v oblasti zaměstnanosti. Samozřejmě došlo i na rozhovory o perspektivách společné evropské spolupráce a dalších připravovaných projektech. Na závěr konference nás pan zemský rada Schneider pozval na tradiční krajový pokrm.

Následující den se konala konference druhé skupiny na ADD v Trieru, kde byl představen produkt druhého projektu, a to cyklotrasa Trier – Praha. Jak jsem již uvedla, oba naše regiony mají mnoho společného počínaje geografií, historií těžby drahých kamenů v oblasti Idar-Oberstein a těžby rudy na Příbramsku i její následný útlum a problémy nezaměstnanosti po útlumu těžby. A v neposlední řadě jsou to i historická fakta a propojení dějin přes Jana Lucemburského a Karla IV.

Všichni účastníci projektu jsou spokojeni, že jsme projekt dotáhli po dvou letech práce ke zdárnému konci. Závěrečná konference na české straně se bude konat 25. června 2014 v přednáškovém sále příbramských Kovohutí.

Irena Karpíšková

6 5

4 3

2 1