4. výjezd do Německa

Comenius Regio – 4. výjezd do Německa

Termín: 26. – 30. 10. 2013

Program: návštěva regionu Nahe, plavba lodí po řece, exkurze do vinařství, návštěva turistického veletrhu v Idaru-Oberstein, diskuse o místním rozvoji a budování národního parku, seznámení se s turistickými možnostmi spolkové země Porýní-Pfalz, návštěva partnerské školy BBSW, účast na projektovém dni „Studenti se setkávají s podnikateli“, prezentace místních podniků předvedená studenty školy a následná diskuze se zástupci firem, evaluace setkání

Účastníci: Mgr. Jaroslav Kopecký, Mgr. Martina Veselková, Mgr. Petra Šorfová (ZŠ), Irena Karpíšková (OHK), Ing. Jitka Štefanová, Mgr. Lenka Lexová (OA)

1382 1346

Comenius Regio potřetí v Idaru-Oberstein

Projektový tým, složený ze zástupců Obchodní akademie Příbram, ZŠ Příbram VII, 28. října 1 a Okresní hospodářské komory Příbram, se vydal na třetí setkání v partnerském městě Idar-Oberstein, které se uskutečnilo v termínu od 26. do 30. října. Náš projekt se přehoupl do své druhé poloviny, a tak jsme, mimo příjemných chvil strávených při poznávání partnerského regionu, věnovali hodně času výstupům projektu, jehož téma je sledování strukturálních změn v obou regionech a aplikace těchto změn do základního a středního školství. Právě z toho důvodu pro nás bylo velmi zajímavé zúčastnit se projektového dne v partnerské škole BBSW s názvem „Studenti se setkávají s podnikateli“. Studenti, kteří vykonávali praxi v regionálních firmách, při svém praktiku vytvořili prezentaci o firmě a jejích aktivitách, tato prezentace byla při projektovém dni představena ostatním studentům a návštěvníkům za přítomnosti zástupců těchto firem. Po prezentaci probíhala diskuze, při které reprezentanti firem museli reagovat na dotazy, které se týkaly různých oblastí, jako například minimální mzda, sezónní práce, pracovní podmínky, kvalifikace zaměstnanců, možnosti dalšího vzdělávání, daňové výhody a podobně. Při diskuzi jsme velmi ocenili odvahu tazatelů i profesionalitu zástupců firem. Mimo to se nám všem velmi líbila úzká spolupráce školy s místními firmami, která představovala příklady dobré praxe a byla pro nás velmi inspirativní.

Lenka Lexová

1481 1447

Projektové setkání v Idaru – Oberstein 26. – 30. 10. 2013

V rámci projektu Comenius Regio se konalo další projektové setkání v německém Idaru – Oberstein koncem října tohoto roku. Tentokrát  to bylo rozšířené setkání tří projektů Příbram, Praha a Solenice. Já jsem se zúčastnila výjezdu z projektu, kde je předkladatelem Město Příbram a OHK Příbram je vedle Obchodní akademie a 5. ZŠ Příbram jedním z partnerů. Program byl tentokrát velice zajímavý a poskytl nám mnoho námětů. První den jsme měli možnost plavby po řece Mosele, jejíž okolí je vyhlášeno pěstováním vinné révy, zejména vyhlášeného moselského rieslingu a dalších vynikajících odrůd, které jsme měli možnost ochutnat.

Hlavním programem však byla účast na turistickém veletrhu ve veletržní hale v Idaru- Oberstein, kterého se rovněž zúčastnili zástupci všech tří projektů. Na veletrhu se představily regionální firmy z oblasti turistického ruchu a výrobci regionálních produktů, jako např. minerálních vod, uzenin a dalších produktů. V tomto regionu byla tradicí těžba drahých kamenů. V současnosti se zde tyto drahé kameny pouze zpracovávají. Na každém kroku je zde tato  tradice patrná, a proto se v regionu připravuje turistická cesta, tzv. „Cesta drahých kamenů,“ kde se mohou návštěvníci setkat s historií i současností těžby.

Dalším pro mě velmi zajímavým momentem byl Regionální projektový den v partnerské škole BBSW (Střední odborná škola ekonomická) v Idaru – Obersteinu. Skupiny studentů připravily prezentace svých poznatků přímo z praxe u reálných firem a výsledky prezentovaly ostatním studentům a zástupcům konkrétních firem. Po prezentaci se dostali ke slovu majitelé firem, kteří reagovali na dotazy studentů ohledně možnosti uplatnění ve firmách, možnosti benefitů pro zaměstnance, studenty zajímala i otázka minimální mzdy a mnoho dalších témat. Tento nápad přímého setkání studentů s podnikateli „tváří v tvář“ byl pro mě jako zástupce podnikatelů velmi inspirující. Myslím si, že přímé propojení studentů s podnikateli je velice přínosné pro obě strany, neboť i podnikatelé mohli vidět svou  firmu očima studentů.

V den ukončení návštěvy v Německu přijela německá strana k nám do Příbrami, kde měla připraven též kvalitní program. Já jsem se zúčastnila pracovního setkání na Obchodní akademii v Příbrami, kde jsme pokračovali v rozhovorech týkajících se projektů, ale i právě užitečnosti propojení podnikatelské sféry se školami. Byly zde představeny i předběžné výsledky průzkumu mezi podnikateli, s jakou ochotou jsou naše firmy schopny přijímat studenty na praxe a jejich požadavky na absolventy škol.

Irena Karpíšková

1486 1490

img_5366 img_5372

img_5408 img_5436

img_5598 img_5603

Článek: Projekt Comenius Regio úspěšně pokračuje (Ing. Juraj Molnár)

Článek: Projekt Comenius Regio úspěšně pokračuje

Článek: Nationalpark wird als gro3e Chance gesehen

Článek: Projektové setkání v Idaru-Oberstein

Rozhovor na TV Fonka s Irenou Karpíškovou, ředitelkou OHK o projektu (zdroj: You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=pKJrgn-jlpE )