3. výjezd do Německa

Comenius Regio – 3. výjezd do Německa

Termín: 3. – 6. 10. 1013

Program: návštěva veletrhu Intergem, účast na zahájení veletrhu za přítomnosti ministryně a starosty, návštěva partnerské školy BBSW – práce na projektu, prohlídka malebného historického městečka Herrstein s hrázděnými domy, pochod s pochodněmi, prohlídka historického dolu mědi

Účastníci: Ing. Pavel Pikrt (Město Příbram), Mgr. Jaroslav Kopecký, Mgr. Jan Zapach (ZŠ), Irena Karpíšková (OHK), Ing. Lenka Martinková, Ing. Libuše Tošovská (OA)

comenius107 comenius119

Návštěva veletrhu drahých kamenů v německém Idar–Obersteinu

Zástupci partnerských organizací z projektu Comenius Regio v čele se starostou města Ing. Pavlem Pikrtem byli ve dnech 3. – 6. října 2013 pozváni do německého Idar – Obersteinu k návštěvě velké události, a to 29. ročníku výstavy šperků a drahých kamenů s názvem INTERGEM. Výstavu zahajoval starosta města Idar-Oberstein a zemská ministryně hospodářství. Vystavovatelé z celého světa na výstavě předváděli nové trendy ve šperkařství a nepřeberné množství nádherných šperků a drahých kamenů. Výstava byla zároveň prodejní, takže většina z nás si odvezla malou památku.

I další program zahraniční návštěvy byl velmi bohatý a zajímavý. Navštívili jsme například historický důl mědi ve Fischbachu. Sice se zde měď již 200 let netěží, ale rekonstruovaný důl ukazuje těžkou práci horníků ve středověku. Zajímavá byla rovněž prohlídka historického městečka Herrstein s  malebnými hrázděnými domy a věží.

Další mobilita projektu se uskuteční koncem října tohoto roku a zde bude probíhat práce na společném projektu s německými partnery.

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

comenius101 15502_2

IMG_107215502_1