2. výjezd do Německa

Comenius Regio – 2. výjezd do Německa

Termín: 14. – 17. 6. 2013

Program: návštěva vysoké školy životního prostředí Birkenfeld, přenos inovací v oblasti environmentální výchovy, práce na projektu v partnerské škole, návštěva historické brusírny drahých kamenů, zážitkový den podél řeky Nahe, společné otevření stezky v Bad Kreuznah za přítomnosti místních politiků a mistra světa v cyklistice, projetí cyklostezky, seznámení se s konceptem turistiky v partnerském regionu, evaluace projektového setkání

Účastníci: Mgr. Eva Vondrášková, Mgr. Jana Batelková, Mgr. Jana Jíchová (ZŠ)Mrg. Hana Ruferová, Mgr. Věra Večerková, Ing. Lenka Martinková (OA)

1222 1427

Znovu Příbram – Idar-Oberstein

Další pracovně-přátelské setkání tvůrčích týmů v rámci projektu Comenius-Regio „Ekonomicko-sociální změny ve strukturálně slabších regionech jako šance pro budoucnost – propojení systému vzdělávání a zaměstnání“ se tentokrát konalo v německém městě Idar-Oberstein v termínu 14. 6. – 17. 6. 2013. České partnery – ZŠ Příbram, 28. října, OA a VOŠ Příbram, Město Příbram, Okresní hospodářská komora Příbram – zastupovaly učitelky uvedených škol. Německou stranu reprezentovali zástupci okresu Birkenfeld, partnerské školy Berufsbildende Schule Wirtschaft, Svazu zpracovatelů drahých kamenů a Svazu výrobců šperků.

Zahajovací večeře, která proběhla v pátečních večerních hodinách za účasti zástupců většiny partnerů, nepostrádala přátelskou atmosféru, ale ani náboj pracovní. V průběhu večera došlo kromě jiného i na upřesnění programu na oba víkendové dny. Sobotní dopoledne bylo věnováno návštěvě Vysoké školy životního prostředí v Birkenfeldu, kde jsme vyslechli prezentaci o studijních programech a zaměření školy, jejím významu v rámci regionu a souvislostech s rozvojem kraje a struktuře jeho obyvatelstva. Součástí dopoledního programu byla i prohlídka areálu školy s výkladem o funkčnosti ekologických opatření.Převážná část odpoledne se pak nesla v duchu pracovním, kdy jsme debatovali o možnostech využití výsledků dotazníkového šetření v krajích k lepší informovanosti žáků základních i středních škol při jejich uplatnění na trhu práce. Část diskuze byla též věnována připravovaným pracovním listům a publikaci o vývoji krajů z různých hledisek.

Třetí den pobytu v Německu byl pak věnován dalšímu poznávání kraje našich projektových partnerů. Regionálním vlakem jsme dojeli do městečka Bad Münster am Stein, ze kterého jsme pokračovali do dalšího lázeňského města Bad Kreuznach turisticko-cyklistickou stezkou podél řeky Nahe. I tato část projektového víkendu byla velmi inspirativní. Poslední společnou aktivitou pracovních týmů při setkání v Idar-Obersteinu byla závěrečná večeře, na které byly předběžně dohodnuty termíny dalších mobilit v podzimních měsících tohoto roku.

Na viděnou v Příbrami!

Lenka Martinková, OA a VOŠ Příbram

1196 1206

1414 1415

01416 1419